7 CENTRUMDětské poradenské a terapeutické centrum "Sedmička"

O Sedmičce

Naše centrum nabízí vyšetření, posouzení a terapii pro děti ve věku 0 – 18 let. Nabízíme rehabilitační a specializované služby pro celou řadu neurologických poruch, jako je porucha autistického spektra, Aspergerův syndrom, ADD, ADHD, porucha smyslového zpracování, Dyspraxie, opožděný vývoj, problémy s učením, emocionální poruchy a poruchy chování a další.

Cílem je maximalizovat potenciál každého dítěte a podporovat jejich rozvoj prostřednictvím motivačních her a aktivit. Vytváříme individuální domácí rehabilitační program a smyslovou dietu pro potřeby daného jedince. Nabízíme možnost pravidelné rehabilitační intervence v našem centru. Naše terapie je založena na principech senzorické integrace, neuro-vývojové terapie, terapeutickém poslechu a dalších rehabilitačních metod a technik.

Oblasti ve kterých nabízím pomoc:

  • ADHD / ADD
  • Poruchy autistického spektra
  • Aspergerův syndrom
  • Porucha smyslového zpracování
  • Emocionální problémy
  • Vývojové opoždění
  • Přetrvávající primární reflexy
  • Opoždění řeči a problémy s řečí
  • Problémové chování
  • Dyslexie, dyspraxie a problémy s učením