7 CENTRUMDětské poradenské a terapeutické centrum "Sedmička"

O Sedmičce

Naše centrum nabízí vyšetření, posouzení a terapii pro děti ve věku 2 – 18 let. Nabízíme rehabilitační a specializované služby pro celou řadu poruch a vývojových potíží, jako je porucha autistického spektra, Aspergerův syndrom, ADD, ADHD, porucha smyslového zpracování, Dyspraxie, opožděný vývoj, problémy s učením, emocionální poruchy a poruchy chování a další.

Cílem je zjistit slabiny ve vývoji dítěte, dysfunkce jednotlivých smyslových systémů a jejich integrace, úroveň neurovývojového zpoždění a maximalizovat potenciál každého dítěte. Snažíme se podporovat jejich rozvoj prostřednictvím cíleného rehabilitačního cvičení, smyslové stimulace, motivačních her a aktivit.

Vytváříme individuální domácí rehabilitační program a smyslovou dietu pro potřeby daného jedince s pravidelnými kontrolami pod odborným vedením. Naše terapie je založena na principech senzorické integrace, neuro-vývojové terapie, Rhythmic Movement Training, reflexních technik, terapeutickém poslechu a dalších rehabilitačních metod a technik.

Oblasti ve kterých nabízím pomoc:

  • ADHD / ADD
  • Poruchy autistického spektra
  • Aspergerův syndrom
  • Porucha smyslového zpracování
  • Emocionální problémy
  • Vývojové opoždění
  • Přetrvávající primární reflexy
  • Opoždění řeči a problémy s řečí
  • Problémové chování
  • Dyslexie, dyspraxie a problémy s učením

Knihy

Cvičení a terapie pro děti s autismem a Cvičení pro lepší učení