Časté neintegrované reflexy u dětí s autismem

Děti s autismem mají vždy aktivní reflexy, ale u každého mohou být aktivní jinak. Mezi nejčastější reflexy, které nejsou inhibovány a které také způsobují většinu problémů, patří Fear paralysis reflex (FPR), Moro reflex a reflexy ovlivňující jemnou motoriku a mluvení.

Děti s PAS jsou obvykle velmi senzitivní na stres a také hypersenzitivní na určité senzorické podněty. Nejsou schopny odfiltrovat stimuly přicházející do mozku, což způsobuje přestimulování mozku a akumulaci glutamátu. Tato hypersenzitivita může být také považována za známku přetrvávajícího FPR. Kromě toho, že způsobuje mnoho symptomů, např. odtažení dětí s autismem a změny senzorické integrace.

Děti s těžkou formou autismu mají často velké problémy s jejich jemnou motorikou. Vypadají, že nerozumí, jak používat své ruce a často mají potíže udržet tužku při kreslení a psaní. Také mají problémy s artikulací, mohou slintat kvůli slabé motorice úst, jazyka a tváře. Slabá artikulace může být způsobena poškozením mozečku, ale často také kvůli neintegrovaným reflexům na rukou a nohou, zejména nejdůležitějšími je Babkinův reflex a Plantární reflex. Palmární reflex a Hands-pulling reflex také ovlivňují jemnou motoriku a jsou obvykle aktivní u dětí s autismem.

FPR je první ochranný reflex, který se spouští ve stresu a je odlišný od ostatních obraných reflexů, které se vyvíjejí později, tj. Moro reflex. FPR by měl být integrován dvanáct týdnů po početí, kdy se Moro reflex začíná rozvíjet. Když je FPR spuštěn, vypínáme náš systém a zavíráme se před světem kolem nás. Tento vzor byl popsán jako vyděšený králík.

Symptomy aktivního FPR:

 1. Stresující oční kontakt
 2. Nízká tolerance stresu
 3. Strach ze tmy
 4. Přecitlivělost na zvuk, světlo, vizuální dojmy, dotyk, pach a chuť
 5. Často těžká vestibulární senzitivita a predispozice k vyhýbání se pohybu, špatná rovnováha
 6. Děti trpí nauzeou a závratí během pasivního rytmického cvičení, ztuhnutím hlavy a těla nebo se snaží utéct pryč.

Děti s aktivním FPR si vyvíjejí různé strategie, jak se uzavřít před světem, aby se vyhnuly přetížením smyslů a stresu. Např. extrémní plachost, odpor ke změně, špatná přizpůsobivost, nedostatek spolupráce, negativismu, protichůdné chování, obsesivně kompulzivní chování. Možné těžké záchvaty vzteku, kdy dítě není schopen vyhnout se požadavkům, které nemůže zvládnout.

V případě, že reflex neustále spouští elektromagnetického záření nemůže být integrován, dokud se nesníží elektromagnetické napětí. Podobně, v případě, že reflex je způsoben toxicitou životního prostředí nebo v těle, nebo potravinovou intolerancí, tyto příčiny musí být řešeny. U autismu je třeba snížit elektromagnetický stres, vyléčit střeva správnou dietou, čistit tělo od těžkých kovů atd.

Jsou zde také speciální pohyby, které pomáhají integrovat tento reflex. Pohyby jsou podobné pohybům plodu, které dělá během několika měsíců po početí..

Kombinace těchto cvičení a doporučené opatření výše, je nejlepší způsob integrace tohoto reflexu, pokud jsou prováděny každý den nejméně měsíc i déle. Později, mohou být prováděny pravidelně 1-2x týdně, aby zůstal reflex stále integrován. Nicméně děti s autismem mohou být těmito cviky přestimulované a mohou vyvolat těžkou emocionální reakci a sebestimulaci, zvláště pokud environmentální stres a potravinová intolerance není adekvátně eliminována. Je vždy vhodné, aby děti nejprve byly zacvičeny rytmickým cvičením, než se zavede cvičení na inhibici FPR.

Moro reflex

Začíná se rozvíjet po 12. týdnu od početí a měl by být plně rozvinut ve 30.týdnu těhotenství. Za fyziologických okolností by měl být potom integrován okolo 4. měsíce po narození. Když není FPR inhibován, rozvoj a následná integrace Moro reflexu je bráněna. Potom Moro reflex je obvykle aktivní, když FPR není integrován. Moro reflex bývá spouštěn silnou nepříjemnou stimulací vestibulárního, sluchového, vizuálního, taktilního nebo proprioceptivního ústrojí. Moro reflex by měl být nahrazen vyspělým Strauss reflexem.

Reakce novorozence aktivováním Moro reflexu je charakterizována:

1) První fáze (hluboký nádech, protažení rukou a nohou od těla, rozevření dlaní)

2) Druhá fáze (ruce a nohy se krčí ke středu těla a dítě začne plakat)

Na rozdíl od FPR, Moro reflex stimuluje sympatikus a ne parasympatikus. Zde je sekrece adrenalinu z ANS a z dřeně nadledvinek. Adrenalin způsobuje přecitlivělost, taktilního, vizuálního a sluchového smyslu. Zornice se rozšíří a dítě vnímá sebemenší pohyb v periferním zorném poli. Tato senzitivita trvá po nějaký čas od začátku děsivého stimulu, než je adrenalin vyloučen. Když je Moro reflex aktivován, stresový hormon kortizol je také vyplavován z kůry nadledvinek. V děloze napomáhá Moro reflex cvičit plodu dechové svaly. Porodní asistentka spouští Moro reflex novorozence spuštěním hlavy dozadu k iniciaci dýchání a dítě začne křičet. U předčasně narozených dětí, ještě před 30. týdnem, nemusí být tato odpověď vyvolána, protože reflex ještě není plně vyvinut.

Když je Moro reflex aktivován, obranný mechanismus těla je spuštěn. Sympatický nervový systém a nadledvinky jsou stimulovány a je vyplavován kortizol a adrenalin.

Symptomy neintegrovaného Moro reflexu:

Neintegrovaný Moro reflex může ovlivnit jeden nebo více smyslů různými způsoby.

- Zrak: velké zorničky pomalu reagují na světlo, které způsobuje špatné vidění za šera a hypersenzitivitu na světlo. Tendence šilhat na blízku i na dálku.

- Sluch: přecitlivělost na zvuk nebo specifický zvuk, obtíže odfiltrovat hluk v pozadí

- Vestibular: přecitlivělost na vestibulární stimulaci, kinetóza, problém s rovnováhou

- Hmat: hypersenzitivita na dotek

- Kinestezie: přecitlivělost na náhlou změnu polohy

- Větší svalový tonus, labilita, rychlé střídání nálad, špatně akceptuje kritiku, horší sebevědomí, pocit nejistoty a závislosti

Integrace Moro reflexu a FPR může být aktivována v situacích velkého fyzického a emocionálního stresu. Oba tyto reflexy jsou obvykle aktivovány v případech syndromu vyhoření a chronickém únavovém syndromu v dospělosti.

Moro reflex může být integrován pomalými opakovanými pohyby napodobující aktivaci Moro reflexu asi 4-6x. Před tím, než provádíte tato cvičení, je velmi důležité podniknout kroky zmíněné již u FPR, jinak můžete způsobit těžké emocionální reakce a sebestimulaci.

Babkinův reflex

Babkinův reflex je u autismu obvykle aktivní a způsobuje problémy s jemnou motorikou a někdy artikulací.

Lehké stlačení dlaní dítěte způsobí Babkinův reflex. Po té dítě otevře ústa a ohýbá hlavu ke straně. Když dítě saje, můžete také pozorovat mimovolní pohyby rukou. Babkinův reflex se rozvíjí v druhém měsíci po početí a je aktivní během prvních tří až čtyř měsíců po narození. Novorozenec užívá tento reflex k instinktivní stimulaci prsou, aby teklo mléko při kojení. Když dítě saje, nepohybuje pouze rukama, ale ohýbá i prsty na nohou.

Symptomy neintegrovaného Babkinova reflexu:

 • Nižší svalový tonus rukou, hypermobilita prstů na rukou
 • Menší vnímání (cítění) rukou
 • Narušená jemná motorika
 • Problémy s řečí
 • Slabá artikulace
 • Hypersenzitivita na dotyk na rukou
 • Hypersenzitivita na dotyk na obličeji
 • Bezděčné pohyby pusou a jazykem, když dítě píše, hraje na nástroje nebo, když používá nůžky

Kvůli artikulačním problémům, odpovídající oblast senzorické kůry levého parietálního laloku není správně stimulována, což může způsobit zhoršení fonologických schopností a obtížné vnímání zvuků. Během rytmických pohybů a integraci Babkinova reflexu bude zlepšena artikulace stejně tak i fonologické schopnosti.

Úchopový (palmární) reflex a hands pulling reflex (trakční zkouška dle Vojty)

Oba ovlivňují obratnost rukou a jsou často aktivní u dětí s autismem.

Úchopový reflex může být normálně spuštěn týden po narození, když vezmete prsty novorozence do rukou. Dítě uchopí prst a drží se pevným úchopem, který nám umožní zvednout dítě, které natáhne paže. Když dítě uchopí předmět a uvolní ho a začíná házet věcmi, reflex se postupně integruje. Úchopový reflex by měl být integrován po jednom roce života.

Hands pulling reflex je normálně aktivní okamžitě po porodu. Je spuštěn držením rukou dítěte okolo jeho zápěstí a tahem dopředu. Potom dítě ohne své paže a pomůže vstát samo do sedu. Později v životě, aktivace tohoto reflexu způsobuje zvýšené napětí v předloktí a způsobuje potíže při psaní.

Ve dvou měsících úchopový reflex splyne s hands pulling reflexem a začínají pracovat jako jednotka. Když dáte prst dítěti do dlaně, sevře váš prst a ohne paže, tak že mu můžete pomoci do sedu. Tyto dva reflexy jsou důležité pro schopnost dítěte uchopit předmět a dát ho do úst a dále pak asistuje s integrací Babkinova reflexu.

Symptomy přetrvávajících těchto reflexů:

Pokud není úchopový reflex integrován:

 • Bude ovlivněna jemná motorika dítěte
 • U autismu u malých dětí může být ze začátku problém v uvolnění úchopu, ale později po několika letech se může posunout a může mít problém s úchopem a ruce mohou být velmi slabé. Schopnost úchopu prsů a držet se, může být někdy velmi slabá.
 • Aktivní úchopový reflex ovlivňuje schopnost kreslení a psaní. Držení pera je těsné a deviantní a psaní může být velmi náročné. Děti s autismem mají často problémy s kreslením a psaním a pro některé jsou tyto aktivity absolutně nemožné.

Neintegrovaný hands pulling reflex

 • Způsobuje napětí nebo problémy svalového tonu v oblasti předloktí. Některé děti mají ruce permanentně sevřeny a jiné mají problém držet je ohnuté.
 • Signálem toho, že nejsou integrovány, je mávání pažemi a rukama - častá sebestimulace dětí s autismem.

Literatura:

Harald Blomberg. Autism A Path To Healing. 2016.Qutskirts Press,Inc.
Harald Blomberg. The Rhythmic Movement Method: A Revolutionary Approach to Improved Health and Well-Being Paperback. 2015
Sonia Story. The Importance of Integrating Reflexes. http://www.moveplaythrive.com/images/pdf/integrating_reflexes.pdf