Rytmické pohybové cvičení

Rytmické pohybové cvičení je terapeutický přístup vyvinutý na základě spontánních rytmických pohybů, které děti obvykle dělají. Dr. Harald Blomberg založil svůj program na rytmickém cvičení, o kterém se dozvěděl v roce 1985 od švédské terapeutky Kerstin Linde. Zkušenosti s těžce postiženými dětmi ho vedli k závěru, že spontánní rytmické pohyby dítěte mají zásadní význam pro vývoj jak motorických schopností, tak i pro rozvoj mnoha dalších oblastí např. řeči, emocí a vize a jsou nezbytné pro zrání dětského mozku.

Pokud použijeme rytmické pohybové cvičení u dětí a dospělých s méně závažnými problémy, vede to ke zlepšení motorických schopností, koordinaci, svalového tonu a také k integraci primárních reflexů. Navíc si můžeme všimnout zlepšení v různých dalších oblastech, jako je řeč, zraku a potíže s pozorností, hyperaktivita, čtení a psaní. Podle hypotézy Dr. Harald Blomberg toto zlepšení je možno vysvětlit tím, že dochází ke stimulaci a propojení různých částí mozku díky rytmickému cvičení.

Aby byla tato terapie účinná, je třeba ji provádět pravidelně nejméně pět dní v týdnu. V závislosti na pokroku klienta je dále cvičení třeba rozvíjet a případně nahrazovat dalším cvičení.

Účinky způsobené rytmickým cvičením mohou být někdy vidět již po krátké době, ale tyto změny nemusí být trvalé, dokud nejsou různé části mozku dostatečně stimulovány a propojeny. To obvykle trvá nejméně tři až šest měsíců. U dětí se závažnějšími problémy, to může trvat rok nebo i déle. Podle zkušeností Dr. Harald Blomberg je potřeba, aby některé děti, zejména děti s PAS dodržovali bezlepkovou a bezkaseinovou dietu, aby byl zajištěn optimální účinek rytmického cvičení (http://www.blombergrmt.com/rhytmic-movement-training/).

 

Další informace:

http://www.blombergrmt.com/rhytmic-movement-training/

M.W. Hardy & A. B. LaGasse (2013). Rhythm, movement, and autism: using rhythmic rehabilitation research as a model for autism. Front Integr Neurosci. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3610079/

https://www.youtube.com/watch?v=V5bjKDBKx-g 

Harald Blomberg. The Rhythmic Movement Method: A Revolutionary Approach to Improved Health and Well-Being Paperback. 2015