Therapeutic listening

Sluchové obtíže, sluchové zpracování vjemů, přecitlivělost na některé sluchové vjemy jsou často součástí dalších senzorických potíží ať už hmatových, posturálních, poruchách učení atd., které ovlivňují velký počet dětí a dospělých s problémy smyslového zpracování. Terapeutický poslech je léčebný přístup, který používá elektronicky změněnou hudbu v kombinaci s aktivitami a praktikami senzorické integrace, a tudíž má dopad na celé tělo.


Vývoj této modulované hudby je založen na pracích Alfreda Tomatise, Guye Berarda a Ingo Steinbacha, kteří patří ke špičce v oblasti sluchové intervence.

Celé naše tělo je aktivováno, když budeme naslouchat. Použití zvuku je tak úzce spojeno s pohybem, děti mají často větší potřebu zkoumat jejich prostředí. Změny mohou být často viděny v mnoha aspektech fyzických, sociálních, emocionálních a studijních výsledků již během několika týdnů.

Existuje celá řada hudebních stylů, typy filtrování a úrovně složitosti z čeho terapeut vybírá stanovení terapeutického poslechového programu pro daného jedince. Typ hudby je vybírám specificky pro každé dítě a jeho individuální potřeby.

Oblasti změn, kde lze čekat terapeutický dopad, když dítě podstoupí poslechový program:

 • Zvýšení vzrušení, pozornosti, a zaostření
 • Lepší vnímání a expresivní jazyk
 • Vylepšená rychlost zpracování jazykových podnětů
 • Lepší pragmatický jazyk
 • Zlepšení rovnováhy a koordinace
 • Zlepšená v motorické pohyblivosti
 • Lepší spolupráce
 • Lepší motivace
 • Zvýšení povědomí o životním prostředí
 • Lepší posturální a gravitační bezpečnost
 • Lepší modulace
 • Snížení senzorických obranných mechanismů
 • Lepší organizace
 • Vlastní iniciace pro herní činnost a zvýšení verbální interakce
 • Lepší sociální a emoční vývoj
 • Zvýšený oční kontakt a pozorování
 • Snížení vlastního stimulačního chování (sebestimulace)
 • Zvýšená funkční nezávislost
 • Zlepšené dovednosti v krmení
 • Zlepšení ve stravování a zlepšený spánek

Typická délka programu terapeutického poslechu je dva až šest měsíců. Nicméně, není neobvyklé, že se s programem pokračuje i po delší dobu. Terapeutický poslech trvá 30 minut dvakrát denně. Mezi jednotlivými poslechy je min. tříhodinová pauza. 30 minut poslechu se nepřekračuje. Lze poslouchat v domácím prostředí, venku, případně ve školních zařízeních nebo terapeutickém centru. Během poslechu by se dítě nemělo dívat na televizi, poslouchat rádio nebo hrát počítačové hry.

Terapeutický poslech může být velmi prospěšný pro široké spektrum osob, včetně dětí a mladistvých s poruchou:

 • Porucha smyslového zpracování
 • ADD / ADHD
 • Porucha autistického spektra
 • Aspergerův syndrom
 • Downův syndrom
 • Poruchy učení a chování
 • Obtíže s řečí a jazykem
 • Nízký svalový tonus
 • Chronické záněty středního ucha a další.